Polsko–    Niemieckie Dni Mediów

Polsko–Niemieckie Dni Mediów to dziennikarskie forum, miejsce spotkań, wymiany poglądów i wiedzy, konferencja branżowa, której program tworzą debaty i panele dyskusyjne na najważniejsze tematy świata mediów. Organizowane są co roku przez Fundacją Współpracy Polsko–Niemieckiej, na przemian w Polsce i w Niemczech. Dniom Mediów towarzyszy gala wręczenia Polsko–Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za najlepszy materiał dotyczący relacji polsko–niemieckich.

W 2019 roku Dni Mediów odbywały się we Wrocławiu, ich przewodnim tematem były kryzysy polityki europejskiej: narastający radykalizm polityczny, Brexit, kryzys migracyjny i finansowy. Panele dyskusyjne poświęcone były m.in. wspólnej polityce ekologicznej i wykorzystaniu zbiorów Big Data w pracy dziennikarskiej. Edycji 2020 we Frankfurcie nad Menem towarzyszyć będą tematy związane ze sztuczną inteligencją (AI), machine learning i roli nowych technologii w pracy dziennikarskiej.

Zadaniem SZUSTOW. Kultura i Komunikacja jest komunikacja Polsko–Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego oraz opracowanie merytoryczne i koordynacja Polsko–Niemieckich Dni Mediów. 

Okres współpracy: od listopada 2018