DEEP IMPACT – Stefan Gierowski i europejska awangarda lat 60.

Fundacja Stefana Gierowskiego powstała w 2014 roku. Zajmuje się promowaniem i
ochroną twórczości artysty, jak i wspieraniem malarstwa polskiego II połowy XX wieku ze
szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej skupionej wokół Galerii Krzywe
Koło.

Wystawa „DEEP IMPACT – Stefan Gierowski i europejska awangarda lat 60.” była alternatywną historią, nie ograniczoną podziałami i politycznymi murami. Kurator Michel Gauthier z paryskiego Centre Pompidou zestawił twórczość Gierowskiego z pracami jego wybitnych rówieśników z Zachodu, w tym: Martina Barré, Anny-Evy Bergman, Jeana Degottex, Francesco Lo Savio, Mario Nigro, Otto Pienego, Pupino Samoná czy Jefa Verheyena.

Zadaniem SZUSTOW. Kultura i Komunikacja była promocja wystawy i poszerzenie grupy docelowej komunikacji Fundacji Stafana Gierowskiego. 

Okres współpracy: sierpień – grudzień 2019