Komunikacja (z łaciny communis) to dzielenie się lub wspólnota.
Komunikacja wytwarza wspólnotę – istotę kultury.


Zastanawiasz się, jak wdrażać idee, a nie posługiwać się frazesami?

Chcesz stworzyć lub poszerzyć grupę odbiorców Twoich działań?
Nie jesteś pewna/pewien, czy wizerunek Twojej instytucji jest spójny z jej programem? 
Chcesz zmienić profil, zdynamizować markę swojej organizacji?

                                                                          Zapraszam do współpracy
                                                                          Katarzyna Szustow