KWARTALNIK "PRZEKRÓJ"

19 grudnia 2016 roku po trzech latach nieobecności do kiosków wrócił „Przekrój”. W nowej formie obszernego kwartalnika społeczno-kulturalnego, w nowoczesnej szacie graficznej, nawiązującej do początków pisma. Wraz z „Przekrojem” wróciły jego legendy: Profesor Filutek, satyryczne rysunki Marka Raczkowskiego i kultowe krzyżówki, Kwartalnik jest jednak przede wszystkim tytułem na wskroś współczesnym. Na łamach jego publikowane są wywiady z filozofami, pisarzami, artystami, reportaże ukazujące życie ludzi (nie tylko w dużych miastach), artykuły zgłębiające procesy, jakie tym życiem rządzą. „Przekrój” uważnie śledzi, co dzieje się w literaturze, filmie, teatrze i sztuce – w Polsce i poza jej granicami.  Wszystko utrzymane jest w charakterystycznym, „przekrojowym” stylu łączącym powagę z satyrą.

SZUSTOW. KULUTRA I KOMUNIKACJA odpowiada za strategię komunikacji oraz produkcję kampanii Kwartalnika „Przekrój”.

Okres współpracy: od października 2016 r.