CSW ZAMEK UJAZDOWSKI

1 października 2014 r. stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski objęła – w wyniku postępowania konkursowego – Małgorzata Ludwisiak. Przez rok określono założenia programowe instytucji, zrekonstruowano – również w postępowaniach konkursowych – zespół i uporządkować strukturę organizacyjną. Powołano nową Radę Programową i rozpoczęto, wystawą „KURZ / DUST / غبار”, nowy program artystyczny.

W październiku 2015 r. wydany został raport pod tytułem „Sezon zmian – zmiany i planu 2015/2016”, podsumowujący roczną działalność Małgorzaty Ludwisiak na stanowisku dyrektorki CSW oraz prezentujący plany na najbliższą przyszłość.

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA było opracowanie merytoryczne, graficzne oraz redakcja raportu, a także opracowanie formuły spotkania z dziennikarzami, podczas którego został zaprezentowany raport „Sezon zmian – zmiany i plany 2015/2016”. 

Okres współpracy: od września do października 2015 roku.