MARTIN SCORSESE PRESENTS: 
MASTERPIECES OF POLISH CINEMA

Martin Scorsese Presents: Masterpieces of Polish Cinema to przegląd klasyki polskiego kina w nowych, zrekonstruowanych cyfrowo wersjach, który rozpoczął się 5 lutego 2014 roku w Nowym Jorku w Lincoln Center. Dwadzieścia jeden filmów wybranych osobiście przez Martina Scorsese będzie pokazywanych przez najbliższe dwa lata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

Organizatorami przeglądu są: The Film Foundation (po stronie amerykańskiej), Fundacja Propaganda, Di Factory oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe projektu KinoRP (po stronie polskiej). Strategicznym partnerem przeglądu jest Narodowy Instytut Audiowizualny, Polski Instytut Sztuki Filmowej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami: Milestone i Studia Filmowe Zebra, Tor i Kadr.

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA była opieka medialna na Polskę z uwzględnieniem komunikatu na temat jakości rekonstrukcji cyfrowych, a nie ogólnego przeglądu kanonu filmu polskiego.

Okres współpracy: od listopada 2013 roku do kwietnia 2014 roku.