CSW ZAMEK UJAZDOWSKI

Wystawa „KURZ / DUST / غبار” była pierwszą wystawą sezonu artystycznego 2015/16 zorganizowaną przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i zarazem pierwszą w programie nowej dyrektor CSW – Małgorzaty Ludwisiak. Pomyślana została jako konfrontacja sztuki Bliskiego Wschodu i Europy. Wzięło w niej udział dwudziestu trzech artystów z Belgii, Iranu, Kuwejtu, Libanu, Pakistanu, Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wystawa podejmowała wątki eksponowane przez Małgorzatę Ludwisiak przy obejmowaniu funkcji dyrektorki CSW: interdyscyplinarność sztuki współczesnej, jej oddziaływanie społeczne oraz rolę artysty w dyskusji o świecie współczesnym.

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA była opieka medialna nad wystawą „KURZ / DUST / غبار”.

Okres współpracy: od lipca do listopada 2015 roku.