SZWAJCARSKA FUNDACJA DLA KULTURY PRO HELVETIA

Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia zmieniła formę współpracy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Po ponad dwudziestoletniej obecności w Polsce fundacja zamknęła swoje warszawskie przedstawicielstwo. Jego zadania przejęła centrala Pro Helvetii w Zurychu.

Program kończący działalność Pro Helvetii Warszawa koncentrował uwagę na przemianach, jakim uległa kultura w Europie Środkowo-Wschodniej od początku lat 90. do dzisiaj. Pro Helvetia była świadkiem, a także uczestnikiem tych przemian. W ramach programu ZMIANA. krytycznej analizie poddane zostało szwajcarskie zaangażowanie w środkowo-europejską transformację w kulturze, zastanawiano się, jak dzisiaj rozwijać kulturalne kontakty z krajami przechodzącymi mniej lub bardziej gwałtowną transformację.

Trzy spotkania na temat międzynarodowej współpracy kulturalnej KULTURA WOBEC TRANSFORMACJI:
1. Pomiędzy promocją a pomocą. Jak wspierać kulturę w krajach transformacji ustrojowej?
2. Kultura niezależna i oficjalna w czasie rewolucji: Egipt, Polska
3. Kultura i państwo: Rosja, Polska

SPEKTAKL TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO: CIE 7273 Tarab, Nowy Teatr, Warszawa

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA było opracowanie programu i strategii komunikacji zamknięcia polskiego biura Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury – Pro Helvetia.

Okres współpracy: od stycznia do grudnia 2013 roku.