Austriackie Forum Kultury

W 2015 roku Austriackie Forum Kultury w Warszawie obchodziło 50-lecie swojej działalności. Forum było pierwszym otwartym po wojnie zachodnioeuropejskim instytutem kultury w Polsce. Pełniło wówczas dla wielu warszawiaków rolę „okna na zachód”. Dzięki sieci europejskich kontaktów odegrało ważną rolę w historii kształtowania się opozycji demokratycznej w Polsce. Dzisiaj jest miejscem kulturowego i społecznego dialogu między Polską a Austrią w szerszym, europejskim kontekście.

 W ramach obchodów jubileuszowych Austriackie Forum Kultury przygotowało dwudniowy program „Feta na Próżnej”. 29 i 30 maja 2015 r. na całej ulicy Próżnej, w sąsiedztwie siedziby Forum, odbywały się koncerty, warsztaty, dyskusje i wystawy, a także program dla dzieci i młodzieży „Heca na Próżnej”.

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA była opieka medialna nad obchodami 50-lecia Austriackiego Forum Kultury.

Okres współpracy: od kwietnia do maja 2015 roku.