ZACHĘTA  NARODOWA GALERIA SZTUKI

Na wystawie pokazane zostały najważniejsze dzieła polskiej sztuki współczesnej, wchodzące w skład kolekcji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Była to pierwsza od lat tak obszerna prezentacja kolekcji, uwzględniająca prace powstałe od lat 60. po dzieła najnowsze. Znalazły się na niej prace bezdyskusyjnych klasyków (Stażewski, Szapocznikow), najważniejszych artystów sztuki krytycznej (Libera, Rajkowska) oraz twórców młodszego pokolenia (Wójcik, Polska). Po raz pierwszy od lat pokazano także „Święto wiosny” Katarzyny Kozyry, które stanowiło oś całej ekspozycji.

Kuratorką wystawy była Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

Dzięki inicjatywie Katarzyny Kulczyk – wiceprezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych miejscem ekspozycji stała się zrewitalizowana Kamienica Hrabiego Raczyńskiego przy placu Małachowskiego 2. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych wspiera Narodową Galerię Sztuki realizując projekty związane z edukacją i propagowaniem sztuki współczesnej.

Okres współpracy: od lutego do lipca 2015 roku.