FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃ-STWA INFORMACYJ-NEGO

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego powołana została w 2008 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Celem FRSI jest zwiększenie dostępu obywateli, instytucji i organizacji do internetu oraz technologii informacyjnych, a także tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i popularyzacja wiedzy o nowoczesnych narzędziach komunikacji.

Jednym z programów organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest Program Rozwoju Bibliotek, w ramach którego SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA prowadziła warsztaty dla pracowników bibliotek publicznych z całej Polski. W warsztatach wzięło udział 18 osób z bibliotek w Grodzisku Mazowieckim, Jarocinie, Piekarach Śląskich, Oświęcimiu i Wieliczce. Tematem była skuteczna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz tradycyjne i nowoczesne sposoby komunikacji.

Okres współpracy: kwiecień 2015 roku.