ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH "Bednarska"

Od 2013 roku Zespół Szkół Społecznych „Bednarska” powołał do życia dwie nowe placówki: Społeczne Gimnazjum Hispaniola oraz Bednarską Szkołę Realną.

Społeczne Gimnazjum Hispaniola  to szkoła z rozszerzonym programem nauczania języka hiszpańskiego. Kadra Hispanioli uczy zarówno młodzież gimnazjalną, jak i licealną. Gimnazjum realizuje idee i program wychowawczy I Społecznego Liceum „Bednarska” – młodzież zawsze traktowana jest z szacunkiem, ale bez obniżania wymagań naukowych.

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA było opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji z uwzględnieniem wzrostu frekwencji na egzaminach do I klasy.

Bednarska Szkoła Realna to zupełnie nowe podejście do nauczania i pierwsza w Polsce szkoła ponadgimnazjalna, która w ramach czteroletniej nauki oferuje program liceum ogólnokształcącego i kompleksowe kształcenie w zakresie technologii cyfrowych. Stawia na wspieranie zaradności oraz umiejętności współpracy. Pomyślana została jako liceum ogólnokształcące, dostarczające równocześnie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnego radzenia sobie na rynku pracy w ramach trzech profili: biznesowo-ekonomicznego, techniczno-informatycznego i multimedialno-artystycznego

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA była komunikacja otwarcia Bednarskiej Szkoły Realnej.

Okres współpracy: od stycznia 2014 roku do marca 2015 roku.