INSTYTUT PSYCHOLOGII PAN

„Rodziny z wyboru w Polsce” to pierwszy tego typu kompleksowy projekt badawczy w Polsce dotyczący życia rodzinnego osób nieheteroseksualnychuwzględniający badania ilościowe, etnograficzne, indywidualne wywiady pogłębione oraz zogniskowane wywiady grupowe. Projekt realizowany był w Instytucie Psychologii PAN przez zespół badawczy pod kierownictwem Joanny Mizielińskiej. 30 września 2014 r. podczas konferencji w Pałacu Staszica zaprezentowane zostały wyniki badań ilościowych, prowadzonych w ramach projektu. Obszerna cześć raportu, zatytułowanego „Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych” dotyczyła dzieci, wychowywanych przez pary żyjące w związkach jednopłciowych.

W ramach projektu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Queer Kinship and Relationships”. W czterodniowej konferencji wzięło udział ok. 100 naukowców z całego świata (w tym z USA, Szwecji, Izraela czy Chin), specjalny list do uczestników wysłała wybitna filozofka teorii gender Judith Butler.

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA było wdrożenie treści raportu oraz organizacja konferencji.

Okres współpracy: od września 2014 roku do czerwca 2015 roku.