FUNDACJA KRYSTYNY JANDY NA RZECZ KULTURY

Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury prowadzi dwa warszawskie teatry: Teatr Polonia i Och-Teatr. Co roku produkuje od 8 do 10 nowych spektakli, gra około 750 przedstawień w Warszawie, które ogląda ponad 220000 widzów. Każdego roku prezentuje 100 spektakli poza siedzibą teatru dla ponad 35000 widzów w miastach całej Polski jak i zagranicą. Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury to fundacja rodzinna, powstała w roku 2004 z myślą o stworzeniu i prowadzeniu Teatru.

Celem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA było opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji Teatru Polonia i Och-Teatru z uwzględnieniem odmiennych profili scen. Obecnym zadaniem jest opracowanie i wdrożenie strategii sponsoringowej oraz stała opieka nad komunikacją wydarzeń realizowanych przez Fundację.

Okres współpracy: od lipca 2012 roku.