NOWY TEATR

Nowy Teatr działa w Warszawie od 2008 roku. Swoją działalność rozpoczął spektaklem (A)pollonia w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, jednego z najwybitniejszych współczesnych reżyserów teatralnych w Polsce. Warlikowski jest dyrektorem artystycznym Nowego Teatru.

Nowy Teatr jest producentem spektakli teatralnych, wydarzeń cyklicznych i jednorazowych, festiwali o charakterze krajowym i międzynarodowym, wydarzeń edukacyjnych oraz społecznych. Część realizacji Nowego Teatru odbywa się w ramach koprodukcji krajowych i zagranicznych. Cechą charakterystyczną Nowego Teatru jest interdyscyplinarność, prezentowanie wysokiej sztuki w nieoczywistej przestrzeni czy aranżacji. Działania Nowego Teatru zorientowane są na kreatywną partycypację.

W 2016 roku zakończy się budowa stałej siedziby Nowego Teatru – Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr.

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA jest komunikacja otwarcia Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr.

Okres współpracy: od maja 2015 roku.