FUNDACJA im. STEFANA KURYŁOWICZA

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zajmuje się wspieraniem i promocją odważnej, ale też odpowiedzialnej twórczości architektonicznej. Patron Fundacji, profesor Stefan Kuryłowicz, wierzył, że ład architektoniczno-urbanistyczny można osiągnąć dzięki mądrej współpracy profesjonalistów z różnych dziedzin. Szczególną formą spełnienia dążeń Fundacji jest nagroda im. Stefana Kuryłowicza, przyznawana w dwóch kategoriach – TEORIA i PRAKTYKA.

Konkurs TEORIA to program dla młodych architektów na najlepszy tekst o tematyce relacji architektury i kultury, który publikowany jest w dwujęzycznej serii wydawniczej „Architektura Kultury Kultura Architektury”.

Stypendium PRAKTYKA to trwający sześć miesięcy program dla młodych architektów, w ramach którego wybrany projektant otrzyma wsparcie finansowe i merytoryczne by rozwinąć swoje pomysły na ulepszenie wybranej przestrzeni publicznej.

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA jest opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji konkursów TEORIA i PRAKTYKA  w latach 2015 i 2016.

Okres współpracy: od grudnia 2015 roku do lipca 2016 roku.