WYDAWNI-CTWO DRZEWO BABEL 

Wydawnictwo Drzewo Babel wydało „Alchemika” w 1995 roku. Od 18 lat publikuje wszystkie książki Paulo Coelho – jednego z najbardziej popularnych żyjących autorów. Do dziś ponad 4 mln Polaków i Polek przeczytało książki wydane w tym Wydawnictwie.

Europejska prapremiera książki Paulo Coelho odbędzie się w Polsce zaraz po premierze w Brazylii.

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA jest opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji dla najnowszej książki Paulo Coelho „Zdrada”.

Okres współpracy: od marca do lipca 2014 roku.