FUNDACJA CIAŁO/UMYSŁ

Fundacja Ciało/Umysł to organizacja poświęcona tańcowi współczesnemu. Jej misją jest tworzenie profesjonalnych warunków do rozwoju i promocji tańca oraz tworzenie miejsca dialogu między artystą tańca a widzem.

Działalność fundacji obejmuje organizację międzynarodowego festiwalu, warsztatów i konferencji oraz prezentację wybitnych przedstawicieli tańca współczesnego, jak również promocję polskich artystów zagranicą.

Festiwal Ciało/Umysł to najważniejszy, organizowany nieprzerwanie od ponad 10 lat, festiwal teatru tańca. Każdego roku, jesienią, przez kilka dni pasjonaci zarówno teatru, jak i tańca mają możliwość oglądania najnowszych prac zagranicznych choreografów, jak i polskich tancerzy.

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA było:

Opracowanie strategii komunikacji 12. edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł pod kątem efektywności dystrybucji środków i umacniania marki Fundacji Ciało/Umysł.

Opracowanie zarysu strategii komunikacji dla międzynarodowego projektu Fundacji Ciało/Umysł i Reykjavík Dance Festival „FOLK? A ja się (nie) zgadzam!” do wniosku w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.

Koncepcja i opracowanie merytoryczne raportu z podsumowaniem pierwszych 5. lat działalności „Fundacja Ciało/Umysł 2008-2012”.

Okres współpracy: od kwietnia do grudnia 2013 roku.