CENTRUM       ARCHITEKTU-RY

Centrum Architektury to fundacja zarejestrowana w Warszawie w 2011 roku. Powstała z potrzeby rozwijania i popularyzacji wiedzy o architekturze. Fundacja wydaje książki, organizuje wystawy, spotkania edukacyjne, konferencje naukowe czy spacery po mieście. Fundację tworzą trzy osoby z wieloletnim doświadczeniem w projektach edytorskich, wystawienniczych, edukacyjnych i artystycznych związanych z architekturą, urbanistyką i wzornictwem: Grzegorz Piątek, Agnieszka Rasmus-Zgorzelska, Aleksandra Stępnikowska.

NA PRZYKŁAD. NOWY DOM POLSKI – wystawa wyjątkowych, współczesnych polskich domów jednorodzinnych. Powstała, aby zaprezentować dobre wzorce szerokiej publiczności w Polsce i jako wizytówka polskiej architektury za granicą.

Wystawa odwiedziła: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Instytut Polski, program towarzyszący: Architekturmuseum, Technische Universität Berlin, Architekturzentrum w Wiedniu.

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA było opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji wystawy NA PRZYKŁAD. NOWY DOM POLSKI.

Okres współpracy: od lutego do października 2013 roku.