MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE

Wystawa Andrzeja Wróblewskiego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczynała światowy cykl pokazów twórczości artysty. Była pokłosiem seminarium badawczego i międzynarodowej konferencji, poświęconych Wróblewskiemu, organizowanych przez MSN w 2012 i 2013 roku. Rolę kuratora powierzono Ericowi de Chassey, francuskiemu badaczowi malarstwa powojennego, dyrektorowi Akademii Francuskiej w Rzymie. Przy doborze i ekspozycji prac towarzyszyły mu dwa pytania: o charakter dwustronnych prac artysty, rzadko pokazywanych przestrzennie jako niezależne prace na jednym płótnie, oraz o czytelność sztuki Wróblewskiego dla publiczności międzynarodowej.

Po pokazie w Muzeum Sztuki Narodowej w Warszawie wystawa przeniesiona została do prestiżowego Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía w Madrycie.

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA było opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Okres współpracy: od stycznia 2015 roku do czerwca 2015 roku.