TEATR 21

Teatr 21 został założony w trakcie warsztatów w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie. Justyna Sobczyk – reżyserka i pedagożka teatralna wraz z grupą uczestników postanowili na bazie zdobytych wspólnie doświadczeń powołać profesjonalną grupę teatralną. Jej nazwa pochodzi od dwudziestego pierwszego chromosomu, którego zmiany są źródłem zespołu wad wrodzonych znanych pod nazwą „zespół Downa”. W skład Teatru 21 wchodzą osoby z zespołem Downa oraz autystyczne.

W 2015 r. Teatr 21 świętował 10 lat istnienia. Jubileuszowi towarzyszyły dwie premiery: „Upadki. Odcinek 2” oraz „Klauni czyli o rodzinie. Odcinek 3”. Spektakle zamykają zarazem „serial teatralny”, rozpoczęty w 2012 roku sztuką-pilotem „I my wszyscy”.

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA była opieka medialna nad premierami Teatru 21 w roku 2015.

Okres współpracy: od kwietnia do grudnia 2015 roku.