ARTYSTYCZNA PODRÓŻ HESTII

„Artystyczna Podróż Hestii” to całoroczny program promocji sztuki współczesnej i wspierania edukacji artystycznej. Jego podstawowym elementem jest konkurs adresowany do studentów III, IV i V roku kierunków artystycznych wyższych uczelni w całej Polsce. Organizator konkursu – Fundacja Artystyczna Podróż Hestii – stawia sobie za cel kreowanie postaw ciekawości zarówno u publiczności jak i u młodych artystów, rozpoczynających dopiero funkcjonowanie na rynku sztuki.

Z prac nadesłanych na konkurs międzynarodowe jury złożone ze specjalistów z Hiszpanii, Polski i Stanów Zjednoczonych wybiera dwójkę laureatów, którzy otrzymują w pełni sfinansowaną miesięczną rezydencję artystyczną w Nowym Jorku i Walencji. Organizator zapewnia także artystom opiekunów na miejscu, którzy pomagają wypełnić harmonogram i zorganizować istotne dla rozwoju twórcy spotkania.

W ramach nagrody organizowana jest również indywidualna wystawa premierowych prac laureata, powstałych po powrocie z rezydencji.

Zadaniem SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA była opieka medialna nad 14. edycją konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”.

Okres współpracy: od lutego do maja 2015 roku.